Duduk Menyertai Majlis Bersama Orang2 Munafiq Atau Fasiq:

Banyak orang yang lemah iman sengaja bergaul mesra dengan sebahagian orang fasiq dan ahli maksiat, bahkan mungkin bergaul juga dengan orang2 yang menghina agama dan syariat Islam, memperlekehkan Islam, para ulama serta penganutnya. Perbuatan sedemikian adalah haram, berdosa dan boleh mencacatkan aqidah. Firman Allah yang mafhumnya:

" Dan apabila kamu melihat orang2 memperolok-dustakan ayat2 Kami (Islam) , maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang2 yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)". (Surah Al-An'aam:68)

Justeru, betapapun hubungan kerabat dengan mereka, kemesraan, keramahan atau manisnya mulut mereka; kita tetap dilarang duduk2 bergaul mesra/bersama mereka. Namun jika motif pergaulan atau duduk2 bersama mereka itu demi untuk dakwah, membantah kebatilan mereka atau mengingkari mereka; perbuatan itu tidaklah dilarang. Tetapi jika hanya diam atau rela pula dengan tindak-tanduk mereka di dalam majlis itu maka hukumnya tetap haram. Firman Allah Taala yang mafhumnya:

" Jika sekiranya kamu reda (setuju) kepada mereka maka sesungguhnya Allah tidak reda kepada orang2 yang fasiq itu". (Surah At-Taubah:96)


Perbuatan Menghasut (Namimah)

Perbuatan menghasut ialah mengadukan kata2 atau kelakuan seseorang kepada orang lain dengan tujuan jahat, kepentingan diri atau merosakkan hubungan. Perbuatan ini boleh mengakibatkan putusnya ikatan silaturrahim, perpecahan rumahtangga, menyalanya api kebencian dan boleh berlaku permusuhan sesama insan. Ini adalah antara kejahatan besar iblis yang memang sentiasa inginkan perbalahan dan terjadi pertumpahan darah di kalangan generasi manusia.

Allah Taala mencela orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu, sebagaimana mafhum firman-Nya:

" Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah" (Surah Al-Qalam:10-11)

Sebuah hadis marfu' riwayat Huzaifah, Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya: "Tidak akan masuk syurga, al-qattat (para pengahasut)" -hadis riwayat al-Bukhari.

Abdullah bin Abbas r.a meriwayatkan sebuah hadis yang maksudnya:

"Suatu hari Rasulullah s.a.w melalui sebuah kebun di antara kebun2 di Madinah, tiba2 Baginda mendengar dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburan mereka lalu Nabi s.a.w bersabda: " Keduanya disiksa padahal tidak kerana masalah yang besar (dalam anggapan keduanya) lalu bersabda - benar (dalam sebuah riwayat disebut " padahal ia sesungguhnya adalah persoalan besar") Salah seorang di antaranya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (kerana) suka menghasut". -
hadis riwayat al-Bukhari.

Di antara perbuatan namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan terhadap seorang suami tentang isterinya atau sebaliknya bertujuan merosakkan hubungan rumah tangga mereka; juga hasutan yang dilakukan oleh seorang pegawai terhadap rakan sekerjanya seperti mengadu sesuatu kata-kata/kelakuan rakannya kepada pihak atasan bertujuan fitnah, berkepentingan diri atau sengaja mahu merugikan rakan sekerjanya itu. Semua perbuatan sedemikian disedari atau tidak hukumnya adalah haram.

1 Response so far.

  1. Bagus tazkirah pada bulan puasa begini.

Post a Comment

Terima Kasih Kerana Memberi Komen Anda